Termin zbioru jagód winorośli a szara pleśń

Grudzien_2017640

W tym roku sezon na winnicach zaczął się wcześnie. W głowach wielu producentów zakwita więc z pewnością myśl, jak długo można będzie przetrzymywać jagody dla uzyskania lepszych parametrów. Od strony fitosanitarnej należy jednak pamiętać, że przesadne przeciąganie zbioru wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia szarej pleśni. Dlatego poziom zawartości cukru, jak i inne parametry, należy mierzyć regularnie dochodząc do momentu, w którym dalsze przetrzymywanie jagód nie wpłynie już na jakość wina, a stwarza ogromne ryzyko utraty plonu.

Przyjmując za Yair Margalit (2004), że jeżeli dzienny przyrost cukru zaczyna spadać do poziomu 0,05 Bx/dzień proces dojrzewania jest zakończony i dalsze przetrzymywanie jagód jest już niewskazane.

Należy przy tym pamiętać, że warunki, które korzystnie wpływają na gromadzenie cukru w jagodach są uzależnione od znacznych wahań temperatury pomiędzy dniem a nocą. Krótko mówiąc potrzebujemy ciepłych dni, ale chłodnych, rześkich nocy. A takich na razie nie mamy. Przeciwnie ciepłe, wilgotne noce sprzyjają rozwojowi szarej pleśni.

Doświadczenia z zeszłego roku pokazują, że czasami wystarczy nawet tydzień, aby liczba porażonych gron rosła lawinowo. I niewiele można w takiej sytuacji zrobić, ponieważ wraz ze starzeniem się jagód zwalczanie tego nekrotroficznego grzyba jest już praktycznie mało realne.

Literatura dot. terminu zbioru:

Yair Margarit 2004. “Technologia Produkcji Wina”. PWRiL Warszawa. str 17.

  • 4 sierpnia, 2018