Przebyte kursy i szkolenia – uprawnienia

1995 – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
„Integrowana Produkcja Owoców”

1995 – Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin we Wrocławiu” „Optymalizacja obsługi opryskiwaczy”

1996 – Instytut Warzywnictwa Zakład Upowszechniania w Skierniewicach: „Integrowana produkcja warzyw szklarniowych z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin”.

1996 – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu: Oznaczanie nicieni – szkodników roślin.

1996 – Międzywojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej we Wrocławiu: Aplikacja administracyjna II stopnia (część teoretyczna).

1997 – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin Centralne Laboratorium:
„Agrofagi kwarantannowe ziemniaka”

1998 – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu: „Integrowana ochrona kukurydzy przed chorobami, szkodnikami i chwastami”.

2010 – Kurs obsługi programu ARM do planowania badań w zakresie rejestracji środków ochrony roślin.

2004-2005 – Całoroczny kompleksowy (podstawowy i dla kadry zarządzającej) cykl szkoleń handlowych organizowanych przez firmę „KRAS”.

2004 – Kurs rachunkowości zarządczej zorganizowany przez firmę Du Pont.

2004 – Kurs obsługi zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania firmą „CDN XL”.

2007 – Kurs obsługi zintegrowanego, informatycznego systemu
zarządzania firmą „SENTE”.

2013 – Certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2009.

2013 – Certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000.

2019 – Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym – poziom podstawowy.

2019 – Kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Uprawnienie o nr rej. 154/2019 wydane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów.

2020 – “Identyfikowanie drzew problemowych” – szkolenie I stopnia w ramach Kursu Certyfikowanego Inspektora Drew organizowanego przez Instytut Drzewa z siedzibą we Wrocławiu.

2020 – “Rozpoznawanie drzew w stanie bezlistnym na terenach historycznych”. Szkolenie, które zostało zorganizowane przez fundację Aquila odbyło się w dniach 20 i 21 lutego w Chrząstawie Wielkiej i w parkach Wrocławia obejmowało wykłady oraz zajęcia praktyczne w zakresie:
– ważniejszych cech morfologicznych gatunków okrytozalążkowych roślin drzewiastych w stanie bezlistnym
– rozpoznawania w stanie bezlistnym rzadkich taksonów drzew spotykanych na terenach cennych historycznie.

2020. “Charakterystyka grzybów rozkładających drewno, wprowadzenie do instrumentalnych metod diagnostyki drzew oraz rekomendowanie zabiegów zabezpieczających”. Szkolenie zorganizowane w dniach 26 i 27 lutego w ramach Kursu certyfikowanego Inspektora Drzew organizowanego przez Instytut Drzewa.