Współpraca

NALEŻĘ DO:

– POLSKIEGO TOWARZYSTWA FITOPATOLOGICZNEGO
– POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK OGRODNICZYCH
– STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU

DOTYCHCZAS WSPÓŁPRACOWAŁEM BĄDŹ WSPÓŁPRACUJĘ Z NASTĘPUJĄCYMI FIRMAMI/JEDNOSTKAMI:


 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI – w latach 2015 – 2019 prowadziłem nadzór fitosanitarny nad kolekcjami narodowymiw w Arboretum Wojsławice

WINNICE JAWOREK – doradztwo w ochronie winorośli

ADORIA VINEYARDS – doradztwo w ochronie winorośli 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – od 2012 prowadzę zajęcia z ochrony winorośli przed chorobami i szkodnikami w ramach studiów podyplomowych na kierunku “ENOLOGIA”

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU – od 2014 roku prowadzę zajęcia z ochrony winorośli przed chorobami i szkodnikami w ramach studiów podyplomowych na kierunku “TECHNOLOGIA WINIARSTWA”

UNIWERSYTET RZESZOWSKI – w roku 2016 prowadziłem zajęcia z ochrony winorośli w ramach zajęć podyplomowych z Enologii

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA – w latach 2002 i 2003 prowadziłem zajęcia z ochrony roślin w ramach studiów podyplomowych na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PODKARPACKA AKADEMIA WINA – od roku 2015 prowadzę zajęcia w łącznej liczbie 29 h. Wykłady obejmują tematy związane z ochroną winorośli przed chorobami i szkodnikami, biologiczną ochroną winorośli, techniką ochrony roślin w winnicach, stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin, nawożeniem winnic, uprawą gleby i ochroną przeciwerozyjną na stokach.

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW OGRODÓW
jako wykładowca na kursach:
– Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni
– Inspektora Nadzoru Prac w Drzwostanie

BAYER – w zakresie rejestracji środków dla Bayer Enviromental Science
– planowanie i nadzór nad badaniami rejestracyjnych preparatów hobbystycznych z wykorzystaniem programu ARM
– wykonywanie badań rejestracyjnych i przygotowywanie raportów
– przygotowywanie dokumentacji rejestracyjnej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Biodossieur)
– szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin
merytoryczne opracowywanie tekstów

KOPPERT POLSKA Sp. z o.o. – w zakresie doradztwa w prowadzeniu ochrony biologicznej

VITRAFLORA – jako konsultant ds. ochrony roślin

PRIMAFLORA – jako konsultant ds. ochrony roślin

E.P. Burziwoda i Syn – Gospodarstwo szkółkarskie krzewów ozdobnych – doradztwo w ochronie roślin ozdobnych w szkółkach

BLUE RIVER – doradztwo w ochronie borówki amerykańskiej

TARGET
– opracowywanie tekstów dotyczacych ochrony roślin i nawożenia
– doradztwo w zakresie stosowania środków ochrony roślin na targach
– szkolenia

“CAROTA” Sp. z o.o – doradztwo w zakresie ochrony warzyw (marchew, cebula)

GRUPA MAL SAD – doradztwo w ochronie roślin i nawożeniu sadów i jagodników towarowych

SCOTTS POLSKA

WYDAWNICTWO OWK

SZKÓŁKARSTWO

SUBSTRAL

SBM

BIOTEK AGRICULTURE (w zakresie badań rejestracyjnych śor)
– planowanie badań rejestracyjnych śor w uprawach rolniczych
– wykonywanie badań rejestracyjnych

PALMIARNIA W LUBIECHOWIE – jako pracownik w niepełnym wymiarze godzin

CASTORAMA

STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU – w zakresie ekspertyz dot. zdrowotności drzew na terenie powiatu

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ WE WROCŁAWIU– w zakresie ochrony i nawożenia roślin na terenie miasta Wrocławia

PRODUKCJA ROŚLIN OZDOBNYCH “GRAJEWSCY” – konsultacje z zakresu ochrony roślin

SZKÓŁKA BLUMKOWSKY – ochrona i nawożenie drzew alejowych

BELCHIM CROP PROTECTION – roczna współpraca (2016) jako konsultant zewnętrzny w sprawach produkcji ogrodniczej i specjalnej (zieleń miejska)

GOSPODARSTWO ROLNE MAZUREK JAROSŁAW – nadzór nad nawożeniem i ochroną winnicy

WINNICA RODZINY STEFAŃSKICH