Doświadczenie zawodowe

WYKSZTAŁCENIE:


Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin, Studium Doktoranckie, dyplom doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii w specjalności Ochrona Roślin.


OBECNIE

Specjalista w Katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Koordynator Centrum Innowacyjnych Technologii Ośrodek Zawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej


POPRZEDNIO

2009 2021 własna działalność gospodarcza

2020 – 2021 BIO-Lider. Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

2017-2021 Palmiarnia w Lubiechowie – specjalista ds. pielęgnacji roślin (w niepełnym wymiarze)

2014 – 2015 – AGROSIMEX Sp. z o.o. – konsultant techniczno – handlowy

2013 – 2014 – AGRARIUS Sp. z o.o – Dyrektor ds. Rozwoju i Promocji

2007 – 2013 własna działalność

2003 – 2006
Osadkowski SA

  • specjalista d/s produkcji ogrodniczej
  • z-ca dyrektora d/s środków ochrony roślin
  • dyrektor rozwoju i marketingu

1998 – 2003
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego – specjalista do spraw ochrony roślin

1997 – 2002
Studium Doktoranckie na Akademii Rolniczej we Wrocławiu

1995 – 1997
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin Wojewódzki Inspektorat we Wrocławiu – inspektor