O AUTORZE

Jestem doktorem nauk rolniczych w specjalności ochrona roślin i aktualnie pracuję na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Katedrze Ogrodnictwa i jednocześnie jestem koordynatorem Centrum Innowacyjnych Technologii Ośrodka Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej. Jest to położony w Psarach k. Wrocławia nowoczesny kompleks szklarniowy z kilkoma laboratoriami przeznaczonymi do badań. Ośrodek ma na celu łączyć biznes z nauką.

Przed zatrudnieniem na Uniwersytecie Przyrodniczym przez większość swojej dotychczasowej pracy zawodowej prowadziłem własną działalność. Zajmowałem się niezależnym technicznym doradztwem w uprawie roślin przede wszystkim w zakresie nawożenia i ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami – w szczególności tych uprawianych w gruncie oraz w utrzymaniu właściwego stanu fitosanitarnego roślin w szeroko rozumianej zieleni miejskiej.

Doradzałem głównie w uprawie warzyw, sadów i winorośli oraz roślin ozdobnych. W pewnym okresie doradzałem w ochronie warzyw na łącznej powierzchni ok. 1000 ha. Byłem wieloletnim konsultantem zewnętrznym firmy Bayer Crop Science. W trakcie tej współpracy nadzorowałem rejestrację środków ochrony roślin przeznaczonych na rynek hobbystyczny. Od roku 2015 współpracuję również z Uniwersytetem Wrocławskim gdzie nadzoruję stan zdrowotny kolekcji narodowych w arboretum w Wojsławicach, fili Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, jednym z największych i najpiękniejszych obiektów ogrodowych w Polsce. Pracowałem również w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu, Palmiarni w Lubiechowie oraz firmach: Osadkowski SA, Agrosimex sp. z o.o., a ostatnio Bio-Lider sp. z o.o. sp. j., gdzie zajmowałem się badaniami nad preparatami biologicznymi. Posiadam certyfikowane uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.


Jestem autorem licznych artykułów, prezentacji oraz innych opracowań merytorycznych. W roku 2017 ukazała się moja książka “Ochrona winorośli”. Jest to pierwsza pozycja w Polsce w całości traktująca o ochronie winorośli. Jestem również współautorem pierwszej części książki “Winorośl i Wino. Wiedza i Praktyka” , “Profilaktyka ochrony drzew miejskich. Zalecenia bio-asekuracji” oraz “Nawożenie winorośli z elementami agrotechniki”


Prowadzę zajęcia na następujących studiach podyplomowych:

  1. Uniwersytet Jagielloński na kierunku “Enologia” w zakresie ochrony i nawożenia winorośli
  2. Uniwersytet Zielonogórski na kierunku “Enologia” w zakresie ochrony winorośli
  3. Podkarpacka Akademia Wina w zakresie ochrony i nawożenia winorośli
  4. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na kierunkach:
  • Technologia winiarstwa – w zakresie ochrony winorośli
  • Integrowana i Ekologiczna produkcja ogrodnicza – w zakresie ochrony ekologicznej i integrowanej
  • Ogrodnictwo Miejskie – w zakresie chorób i szkodników roślin w warunkach miejskich

Jestem również wykładowcą na kursie przygotowującym do egzaminu Tree Technician w Krakowie i kursie Inspektora Nadzoru terenów Zieleni organizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów.

Od wielu lat, czyli praktycznie od roku 1997, kiedy to rozpocząłem pracę w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu, zajmuję się problemami ochrony i nawożenia roślin w zielenie miejskiej. Poza różnego rodzaju opracowaniami piśmienniczymi, przeprowadziłem szereg prezentacji i szkoleń obejmujących zagadnienia możliwości zwalczania chorób i szkodników w miastach.


Jestem również autorem, bądź współautorem, licznych ekspertyz w tym temacie. Praktycznie przez cały okres swojej przeszło 20- letniej pracy zawodowej pracy zawodowej opracowuje różnego rodzaju teksty do poradników i gazet firmowych oraz branżowych o tematyce ogrodniczej i rolniczej.


Samodzielnie bądź w zespole opracowałem także wiele ekspertyz i opinii i , w tym chociażby tych, przygotowanych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu czy Urzędu Miasta we Wrocławiu oraz firmy Bayer. Przez półtora roku byłem związany z dwutygodnikiem Owoce, Warzywa, Kwiaty gdzie co miesiąc były drukowane moje artykuły dotyczące ochrony roślin ozdobnych. Regularnie pisałem także do Wydawnictwa Warzywa i Owoce Miękkie i “Szkółkarstwo”.

W poszczególnych zakładkach możecie Państwo przejrzeć szczegółowo listę wszystkich moich dotychczasowych działalności w tym napisanych artykułów i ekspertyz jak również przeprowadzonych szkoleń.

Z wyjątkiem kilku wybranych zdjęć wszystkie teksty, pozostałe zdjęcia i grafika są wyłącznie mojego autorstwa. Tym samym wszelkie ich wykorzystywanie podlega prawu autorskiemu.