KSIĄŻKI


W wybranych księgarniach internetowych są dostępne moje książki napisane samodzielnie bądź jako współautor.

Janusz Mazurek, Piotr Chohura. 2023. Nawożenie winorośli z elementami agrotechniki. Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa Galicja Vitis®

Janusz Mazurek. 2017. Ochrona winorośli. Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa Galicja Vitis®
Książka (Tom I i II) została nagrodzona w dniu 17 lipca 2019 w Genewie przez Międzynarodowa Organizacja Winorośli i Wina OIV (ang. International Organisation of Vine and Wine, OIV. Więcej na stronie
http://www.oiv.int/en/oiv-life/the-2019-oiv-awards-and-special-mentions-unveiled
Publikacja dostępna za darmo w postaci pliku pdf pod adresem
http://drzewa.org.pl/publikacja/profilaktyka-chorob-drzew-miejskich-zalecenia-bio-asekuracji/