Śluzownica lipowa lubi kiedy jest ciepło

LIPIEC_2013_403

Śluzownica lipowa (Caliroa annulipes) to owad z rzędu błonkoskrzydłych i rodziny pilarzowatych (Tenthredinidae), którego larwy żerują gromadnie na liściach lipy. Są pokryte śluzem, na co wskazuje nazwa gatunku i w skrajnych wypadkach mogą prowadzić do przedwczesnego zamierania i usychania liści nawet na drzewie. Bardzo często atakowane są całe aleje lipowe.

Lipiec_19_2017866

Owad ma dwa pokolenia w roku, z czego osobniki dorosłe pierwszego pokolenia wylatują w maju. Z jaj składanych po spodniej stronie liści wylegają się larwy, które wraz ze wzrostem (linieniem) wyjadają coraz to obszerniejsze warstwy miękiszu na dolnej stronie liści pozostawiając górną warstwę nienaruszoną.

LIPIEC_2013_406

Po miesiącu żerowania larwy spadają do gleby, gdzie w górnej jej warstwie ulegają przepoczwarczeniu i na początku lipca pojawia się drugie pokolenie śluzownicy.

Zwalczanie żerujących larw w warunkach zieleni miejskiej jest możliwe, choć niesie ze sobą konieczność stosowania środków chemicznych. Zamiast nich można użyć znacznie bardziej bezpieczne środki biologiczne oparte o bakterię Bacillus thuringiensis, na którą owad ten jest bardzo wrażliwy.

Ciekawe badania nad zwalczaniem szkodnika przy użyciu owadobójczych nicieni z rodzaju Steinernema i Heterorhabditis, przeprowadził prof. Marek Tomalak z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Metoda polega na wprowadzeniu zawiesiny larw inwazyjnych do gleby poprzez opryskiwanie jej powierzchni w okresie poprzedzającym schodzenie larw śluzownicy na przepoczwarczenie. Szczególnie przydatny do tego celu jest gatunek nicienia Heterorhabditis megidis.

Larwy inwazyjne H. megidis muszą zdążyć zainfekować i zabić larwy błonkówek w bardzo ograniczonym okresie czasu (zwykle 2–4 dni) pomiędzy zejściem larwy do gleby i utworzeniem kokonu poczwarkowego. Dla celów praktycznych, niezbędna jest jednak doskonała synchronizacja zabiegu wprowadzania nicieni do gleby, który musi wyprzedzać schodzenie pierwszych larw omawianych szkodników do gleby w celu przepoczwarczenia.

Śluzownica lipowa preferuje żerowanie na lipach, choć można ja również spotkać na dębach i znacznie rzadziej na wierzbach, bukach i brzozach. Preferuje ciepłe lata iw takich warunkach czasami może pojawić się trzecie pokolenie owada.

Lipiec_19_2017848
Żerowanie larw na liściach dębu
SzkDrzLis222
  • 6 maja, 2018