Juka z plamami

Yuka_plamistości-1

Bardzo często na liściach Juk uprawianych w ogrodach można zaobserwować mniej lub bardziej liczne owalne plamy pokrywające niekiedy znaczna część powierzchni liści. Są to objawy występowania grzyba rodzaju Mycosphaerella, który może zasiedlać jukę karolińską (Yucca filamentosa) oraz jukę siną (Yucca glauca). Rzadziej spotyka się go na juce wspaniałej (Yucca gloriosa) zapewne z uwagi na konieczność przechowywania tego gatunku na zimę w pomieszczeniach.

Wiosną grzyb wytwarza stadium konidialne bardzo dobrze widoczne jako występujące licznie w obrębie plam podobne do wulkanów wzniesienia utworzone w wyniku pękania skórki liści. Wraz z pękaniem tkanek następuje “wyrzut” oliwkowobrązowych zarodników, które kiełkują na powierzchni liści prowadząc do kolejnych infekcji.

Bez segregacji marzec 2018365
Pękanie skórki liścia i obecność kraterowych wzniesień świadczy o produkcji zarodników

Silnie zaatakowane liście mogą zasychać.

Motorola_Kwiecień_2018898
Silnie porażone liście należy usuwać
Motorola_Kwiecień_2018895

Niestety biologia grzyba jest słabo poznana i nie ma również dobrze opracowanej strategii ochrony. Jest natomiast oczywiste, że silnie porażone liście należy usuwać, aby ograniczyć źródło infekcji. Można również, szczególnie w warunkach deszczowej pogody, opryskiwać nowe jeszcze niezainfekowane liście dostępnymi na rynku hobbystycznym profilaktycznymi środkami grzybobójczymi w momencie dostrzeżenia pękania kraterowych wzniesień w obrębie plam na starszych liściach. Wystarczającym rozwiązaniem może być stosowanie środków ekologicznych opartych na związkach miedzi.

  • 7 maja, 2018