Nawożenie wysokich drzew

W swojej doskonałej książce “Drzewa w mieście” Halina Barbara Szczepanowska znany i ceniony architekt krajobrazu podkreśla, że “czynnikiem, który różni drzewa starsze od młodszych są zasoby energii, jakimi dysponują rośliny. Młode drzewa mają wysoki współczynnik asymilacyjny, wskutek zwiększonej powierzchni liści w stosunku do całej biomasy. W ten sposób dzięki produkcji dużej ilości asymilatów posiadają znaczne zasoby energii, co powoduje intensywny wzrost, a przede wszystkim większą tolerancję na zmiany w otoczeniu. Wraz z wiekiem zdecydowanie zmienia się relacja pomiędzy powierzchnią asymilacyjną liści a biomasą. Dojrzałe drzewa większą cześć swojej energii magazynowanej w liściach przeznaczają na utrzymywanie istniejących tkanek, reprodukcję i obronę przed biotycznymi czynnikami infekcyjnymi (chorobami i szkodnikami).” Niewielkie zapasy energii mogą prowadzić do zakłócenia bilansu ze środowiskiem co wymaga interwencji m.in. poprzez odpowiednie nawożenie.

Czytaj dalej „Nawożenie wysokich drzew”

Mączniak prawdziwy na platanie – nowy gatunek grzyba w warunkach Polski

Podczas obserwacji platana zachodniego prowadzonych jesienią w roku 2010, na liściach tych samych drzew, na których po raz pierwszy potwierdzono żerowanie prześwietlika platanowego dostrzeżono ślady występowania delikatnej i bardzo trudnej do dostrzeżenia grzybni. Badania przeprowadzone przy użyciu binokularu wykazały obecność typowych dla mączniaka prawdziwego zarodników konidialnych oraz owocników w postaci formujących się kleistotecjów (chasmotecjów). Pod mikroskopem grzyb został oznaczony datunku jako Erisiphe platani.

Czytaj dalej „Mączniak prawdziwy na platanie – nowy gatunek grzyba w warunkach Polski”

Ochojniki – szkodniki świerków

Powstawanie dziwnych, początkowo przypominających szyszki, tworów na młodych pędach świerków rzadko kiedy jest utożsamiane z atakiem szkodników. Tym większe może być nasze zaskoczenie, kiedy uświadomimy sobie czy to przeglądając różne poradniki ogrodnicze, czy też zaglądając do internetu, że to nie kto inny jak tylko popularne mszyce odpowiadają, za tworzenie takich charakterystycznych “nibyszyszek”. Nie są to jednak typowe gatunki mszyc. Ochojniki, bo tak je nazywamy, opanowują wyłącznie drzewa iglaste, charakteryzują się bardzo małymi rozmiarami ciała i maja niezwykle skomplikowany cykl rozwojowy.

Czytaj dalej „Ochojniki – szkodniki świerków”

Rozwiertek nieparek i słodyszek rzepakowy- niespodziewane szkodniki winorośli na Dolnym Śląsku

Nieuchronna perspektywa sukcesywnego powiększania się areału uprawy winorośli w Polsce, z całą pewnością, będzie skutkować możliwością przystosowywania się niektórych szkodników do „nowego” żywiciela. W pierwszej kolejności należy spodziewać się niekontrolowanego, przypadkowego wprowadzania określonych gatunków wraz z importem sadzonek.

Czytaj dalej „Rozwiertek nieparek i słodyszek rzepakowy- niespodziewane szkodniki winorośli na Dolnym Śląsku”

Znajomość faz rozwojowych winorośli niezbędnym elementem efektywnej ochrony

Znajomość FAZ ROZWOJOWYCH WINOROŚLI jest obecnie niezbędnym elementem służącym do precyzyjnego określania terminów stosowania środków ochrony roślin. W celu unifikacji zaleceń szczegółowe określanie poszczególnych stadiów podaje się według standardowo opracowywanych skali. Na świecie funkcjonują przynajmniej 3 takie skale: BaggioliniegoEinchorna-Lorenza oraz tzw. skala BBCH.

Czytaj dalej „Znajomość faz rozwojowych winorośli niezbędnym elementem efektywnej ochrony”

Biologia i zwalczanie mączniaka prawdziwego na winorośli

Mączniak prawdziwy winorośli wywodzi się z Ameryki Północnej, gdzie pierwotnie koegzystował na dzikich formach winorośli Vitis labrusca stanowiących materiał wyjściowy dla wielu odmian rozpowszechnionych na całym świecie. W miejscu swojego pierwotnego pochodzenia patogen nie miał większego znaczenia dla rodzimych gatunków i odmian winorośli. W Europie został oficjalnie stwierdzony we Francji w roku 1847, chociaż według niektórych źródeł wcześniej, bo w roku 1845, jego obecność zanotował pewien ogrodnik w Margate w Anglii.

Czytaj dalej „Biologia i zwalczanie mączniaka prawdziwego na winorośli”

Szkodliwość i zwalczanie szarej pleśni na winorośli

Szara pleśń, czyli zgnilizna owoców winorośli powodowana przez grzyb Botrytis cinerea (Pers.), jest chorobą, która na całym świecie przynosi straty o dużym znaczeniu ekonomicznym. We wszystkich zarówno chłodnych jak i cieplejszych rejonach uprawy Vitis vinifera L., patogen ten może powodować znaczące szkody przejawiające się często drastycznym spadkiem plonu jagód oraz w znaczący sposób wpływa na jakości wina produkowanego z zainfekowanych owoców.

Czytaj dalej „Szkodliwość i zwalczanie szarej pleśni na winorośli”

Omacnica prosowianka szkodnikiem młodych nasadzeń winorośli

Szkody powodowane na roślinach ogrodniczych przez owady powszechnie uważane za szkodniki upraw rolniczych nie są zjawiskiem szczególnie niezwykłym i wyjątkowym. Samo pojęcie szkodnika jest przecież określeniem bardzo relatywnym, i przede wszystkim odnoszącym się do ekonomicznych relacji pomiędzy owadem a rośliną uprawną wyrażonych jakością, a najczęściej ilością utraconego plonu. Powszechne występowania danego gatunku na roślinach użytkowych jest w dużej mierze kreowane przez działalność rolniczą i ściśle związane z łatwą dostępnością jednolitego pokarmu. Sprzyja temu silne ograniczenie bioróżnorodności wynikające z wysiewania tego samego gatunku rośliny na ogromnych monokulturowych powierzchniach, co w skali zjawisk przyrodniczych jest raczej wyjątkiem niż normą. Nie należy się więc dziwić, że w określonych sytuacjach, część z tych „rolniczych” szkodników może sporadycznie żerować na innych roślinach. W szczególności dotyczy to polifagów, czyli gatunków, które charakteryzują się szerokim zakresem preferencji w stosunku do roślin będących ich potencjalnymi żywicielami.  Przystosowywanie się owadów do nowych żywicieli to z reguły długotrwały i niezmiernie skomplikowany proces, który wymaga jeszcze wyjaśnienia wielu kwestii.

Czytaj dalej „Omacnica prosowianka szkodnikiem młodych nasadzeń winorośli”

Nieznane mączniaki na roślinach ozdobnych

Zarówno pojawianie się jak i wymieranie nowych gatunków nie jest w przyrodzie zjawiskiem szczególnie niezwykłym.  Jednak zaobserwowanie występowania grzybni mączniaka prawdziwego na dotychczas nie notowanych gospodarzach czyli forsycji (Forsythia x intermedia) i laurowiśni (Prunus laurocerasus) jest o tyle interesujące, że choć niezmiernie popularne w nasadzeniach miejskich obie te rośliny są gatunkami obcego pochodzenia. Pojawia się więc pytanie jaka jest etiologia atakujących je grzybów.

Czytaj dalej „Nieznane mączniaki na roślinach ozdobnych”

Zwalczanie mchu w trawniku

Bardzo często zwalczanie mchu w trawniku jest postrzegane jako czynność lekka, łatwa i przyjemna, która w krótkim okresie powinna przynieść oczekiwane i współmierne do poniesionego wysiłku efekty. Rzadko kiedy zdajemy sobie jednak sprawę, że na naszych oczach toczy się tak naprawdę ekologiczne starcie dwóch różnych organizmów, które rozgrywają fascynujący bój o dominację w określonym środowisku. Uświadomienie sobie tych procesów stanowi podstawę do podejmowania skutecznych, długofalowych rozwiązań.

Czytaj dalej „Zwalczanie mchu w trawniku”