AKTUALNOŚCI

W roku 2019, na kursie zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów, uzyskałem uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni nr rej. 154/2019.


ZAPOWIEDZI SZKOLEŃ I PREZENTACJI


ROK 2020

5 marzec Warszawa. “Rozpoznawanie i możliwości ograniczania chorób drzew i krzewów oraz trawników rekreacyjnych przed chorobami. Szkolenie organizowane przez firmę Dendros w Centrum Konferencyjnym, Golden Floor Plaza Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa. Szczegóły szkolenia na stronie firmy DENDROS

1-2 kwiecień okolice Koszalina. Szkolenie dotyczące ochrony przed chorobami i szkodnikami na plantacjach drzew choinkowych dla producentów stowarzyszonych w Polskim Stowarzyszeniu Plantatorów Choinek.

04-05 kwiecień. Jasło. W ramach zajęć prowadzonych przez Podkarpacką Akademię Wina. Tematy: Żyzność gleby i odżywianie winorośli; Uprawa winnicy – pielegnacja gleby; Mechanizacja pracy w winnicy – sprzęt do uprawy i ochrony winnic oraz warunki do mechanizacji, praca na zboczach i niebezpieczeństwo erozji; Uprawa winnic – nawożenie. Zajęcia za odpłatą są dostępne dla osób nie będących słuchaczami Studium Praktycznego Winiarstwa.Szczegóły na stronie Podkarpackiej Akademii Wina.

16 kwiecień Poznań. “Zmiany klimatyczne oraz wzrost światowego obrotu materiałem roślinnym, jako nowe wyzwania dla stanu zdrowotnego roślin w warunkach miejskich”. Prezentacja podczas szkolenia dla zarządców zieleni miejskiej “Bioróżnorodność w praktyce” organizowanego przez Zieleń Miejską oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu. Więcej o szkoleniu

23 i 24 maj. Jasło. W ramach zajęć prowadzonych przez Podkarpacką Akademię Wina. Tematy: Ochrona winnic – choroby i szkodniki winorośli; Biologiczne metody ochrony, zabiegi uprawowe zwiększające odporność krzewów; Środki ochrony roślin i technika ich stosowania; Zajęcia praktyczne w winnicy. Zajęcia za odpłatą są dostępne dla osób nie będących słuchaczami Studium Praktycznego Winiarstwa.Szczegóły na stronie Podkarpackiej Akademii Wina.